01 พฤษภาคม 2567

PROUD จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567


นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพสุ ลิปตพัลลภ (ขวา) กรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 โดยจัดการปรชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม Drawing room ชั้น 2 โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้


proud real estate
proud real estate
proud real estate
proud real estate