เกี่ยวกับ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – mai) ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand – SET) เราใส่ใจในการสร้างสรรค์โครงการ ที่พักอาศัย ที่ยกระดับ “ที่อยู่อาศัย” ให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตในภายใต้แนวความคิด “More than just living” อันเป็นการผสมผสาน ระหว่างการพักผ่อนและการบริการระดับรีสอร์ทที่จะทำให้ทุกวันของคุณ ได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและความหรูหราของชีวิตยุคใหม่

  • คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการบริหาร
  • ทีมผู้บริหาร

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

รองประธานกรรมการบริษัท

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

กรรมการบริษัท

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

กรรมการบริษัท

นายพสุ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายพสุ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริหาร

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริหาร

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริหาร

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจันทร จันทราทิพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการ

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ์

ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

นายจิรวัฒน์ เกตุแสง

Live in Symmetry

สมดุลแห่งชีวิต​

ประวัติความเป็นมา
30 March 1989

Established under the name of Pasuput Co.,Ltd.

4 November 2002

The company was converted into a public limited

21 November 2003

Change the Company’s name to Focus Engineering and Construction Public Company Limited

5 October 2004

listed in the Stock Exchange of Thailand

19 November 2008

Change the Company’s name to Focus Development and Construction Public Company Limited

4 November 2011

Focus on Saladaeng Condominium Project completed.

19 November 2015

Focus Ploenchit Condominium Project completed.

4 November 2019

Change the Company’s name to Proud Real Estate PLC

วิสัยทัศน์

ความสมดุลของชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง “ รูปแบบการใช้ชีวิต ” ที่ไม่เหมือนใคร โดยการผสมผสานความสมัยใหม่เข้าไปกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อก้าวข้ามรูปแบบทั่วไปของ “ การใช้ชีวิต ” และสร้างคุณค่าให้กับสังคมในภาพรวม

พันธกิจ

ท้าทายขอบเขตของ “ การใช้ชีวิต ” เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย หรือบ้าน ทุกโครงการของเรามีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะทำให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตผ่านการบริการที่ไร้ที่ติ ก้าวผ่านข้อจำกัด และเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อม