เกี่ยวกับ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – mai) ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand – SET) เราใส่ใจในการสร้างสรรค์โครงการ ที่พักอาศัย ที่ยกระดับ “ที่อยู่อาศัย” ให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตในภายใต้แนวความคิด “More than just living” อันเป็นการผสมผสาน ระหว่างการพักผ่อนและการบริการระดับรีสอร์ทที่จะทำให้ทุกวันของคุณ ได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและความหรูหราของชีวิตยุคใหม่

  • คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการบริหาร
  • ทีมผู้บริหาร

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

รองประธานกรรมการบริษัท

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

กรรมการบริษัท

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

กรรมการบริษัท

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

กรรมการบริษัท

นายพสุ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท

นายไพสิฐ แก่นจันทน์​

กรรมการบริษัท

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายพสุ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริหาร

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริหาร

นายไพสิฐ แก่นจันทน์​

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไพสิฐ แก่นจันทน์​

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจันทร จันทราทิพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการ

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวอโณทัย
วรสุนทรารมณ์

ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

Live in Symmetry

สมดุลแห่งชีวิต​

ประวัติความเป็นมา
30 March 1989

Established under the name of Pasuput Co.,Ltd.

4 November 2002

The company was converted into a public limited

21 November 2003

Change the Company’s name to Focus Engineering and Construction Public Company Limited

5 October 2004

listed in the Stock Exchange of Thailand

19 November 2008

Change the Company’s name to Focus Development and Construction Public Company Limited

4 November 2011

Focus on Saladaeng Condominium Project completed.

19 November 2015

Focus Ploenchit Condominium Project completed.

4 November 2019

Change the Company’s name to Proud Real Estate PLC

วิสัยทัศน์

ความสมดุลของชีวิต เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง “ รูปแบบการใช้ชีวิต ” ที่ไม่เหมือนใคร โดยการผสมผสานความสมัยใหม่เข้าไปกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อก้าวข้ามรูปแบบทั่วไปของ “ การใช้ชีวิต ” และสร้างคุณค่าให้กับสังคมในภาพรวม

พันธกิจ

ท้าทายขอบเขตของ “ การใช้ชีวิต ” เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย หรือบ้าน ทุกโครงการของเรามีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่จะทำให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตผ่านการบริการที่ไร้ที่ติ ก้าวผ่านข้อจำกัด และเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อม