ความรับผิดชอบต่อสังคม

     ด้วยความเชื่อที่ว่าเราจะมีความเข้มแข็งได้เทียบเท่ากับสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ หนึ่งในภารกิจของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นผ่านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการร่วมสร้างโอกาสกับทุกภาคส่วน

scroll top