คณะกรรมการบริษัท
คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
คุณอนุชา สิหนาทกถากุล
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
คุณอัญชลี
นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
คุณพสุ ลิปตพัลลภ
นายพสุ ลิปตพัลลภ
คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ
scroll top

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบรับรองการฝึกอบรม

 • อบรมหลักสูตร นักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ. 2535
 • อบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่น 36 ปี พ.ศ. 2540
 • อบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่น 45 ปี พ.ศ. 2545
 • อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 ปี พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองประธาน และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2555
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2555
 • สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2557
 • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ปี 2558

ประสบการณ์การทำงานสำคัญที่ผ่านมา

 • 1. Land Officer of Chonburi Province
 • 2. Director of Personnel Division, Department of Land
 • 3. Director of Real Estate Business Promotion Bureau, Department of Land
 • 4. Vice Governor of Phichit Province
 • 5. Vice Governor of Samut Prakan Province
 • 6. Governor of Phang-Nga Provice
 • 7. Governor of Samut Songkhram Province
 • 8. Governor of Samut Prakan Province
 • 9. Director General of the Department of Land
 • 10. Deputy Permanent Secretary, Ministry of Interior

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

- รองประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการบริหาร

การศึกษา

 • D.Eng. in Environmental Engineering (Water and Wastewater Engineering), Asian Institute of Technology (AIT)
 • M.S. in Civil Engineering (Environmental Engineering), University of Missouri-Rolla, U.S.A.
 • B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University

ใบรับรองการฝึกอบรม

 • Top Executive in Industrial Development and Investment, Class 1, Institute of Business and Industrial Development (IBID)
 • Certificate, Executive Program on Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA), Class 3, Thailand Energy Academy
 • Executive Program, Poompalungpandin Program (Batch 1)
 • Director Certification program, Thai Institute of Directors
 • Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Class 15, The College of Politics and Governance, King Prajadhipok's Institute
 • Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (USA)
 • Management Development Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

ประสบการณ์การทำงาน

 • "2019 – Present Independent Director and Member of the Audit Committee Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited"
 • 2018 – Present Chief Expert in Targeted Industries EasternEconomic Corridor (EEC) Office
 • 2017 - 2018 Assistant Secretary of Eastern Economic Corridor Development Executive Board
 • 2017 - 2018 Assistant Secretary of Eastern Economic Corridor Development Policy Committee
 • 2012 - 2018 Governor Industrial Estate Authority of Thailand
 • 2011 - 2012 Deputy Governor (Corporate Strategy and Finance) Industrial Estate Authority of Thailand
 • 2008 - 2011 Deputy Governor (Industrial Port) Industrial Estate Authority of Thailand

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

 • M.B.A (Finance), University of Houston, Texas, U.S.A.
 • B.A. (Accounting & Management), Houston Baptist University, Texas, U.S.A.

ใบรับรองการฝึกอบรม

 • (Fellow Member), Thai Institute of Directors (IOD) 2/2001
 • Directors Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) 4/2000

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2017-Present Director Thai Chinese Rayong Industrial Estate Development Co.,Ltd./Industrial Estate
 • 2016-Present Chairman Focus Wheig Corporation Limited/Holding Company
 • 2016-Present Director Vana Nava Co.,Ltd./Water Jungle
 • 2016-Present Director Amata B.Grimm Power (Rayong) 5 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2015-Present Director Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2015-Present Director Amata B.Grimm Power (Rayong) 4 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2013-Present Director Rai Arthit Co.,Ltd / Investment
 • 2010-Present Chairman Data In Motion Co.,Ltd./ Distribute Wi Net &Wi Fi Equipment
 • 2010-Present Director Amata B. Grimm Power Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2010-Present Director Amata B. Grimm Power 1 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2010-Present Director Amata B. Grimm Power 2 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2010-Present Director Amata B. Grimm Power 4 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2010-Present Director Amata B. Grimm Power 5 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2010-Present Director Amata Power (Rayong) Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2010-Present Director Amata B.Grimm Power (Rayong) 1 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2008-Present Director Amata B.Grimm Power (Rayong) 2 Co., Ltd. / Electricity Generating
 • 2008-Present Vice Chairman Amata Water Co.,Ltd./Water&Utilities
 • 2008-Present Director Amata Asia Ltd./Investment
 • 2008-Present Director Amata Summit Ready Built Co,Ltd. /Factories for Lease
 • 2008-Present Director 888 Property Co.,Ltd./ Investment
 • 2007-Present Director and Chairman of the Audit Commitee Amata Corporation Pcl./Industrial Estate Development
 • 2003-Present Chairman of the Board and Executive Chairman Focus Development and Construction Pcl./ Construction & Property Development
 • 2002-Present Director Focus Environmental Co.,Ltd./Construction & Engineering
 • 1998-Present Director Capital Focus Co., Ltd. / Investment
 • 1989-Present Director Moon Dance Development Co., Ltd. /Property Development

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการอิสระ

การศึกษา

 • MBA, Thunderbird School of Global Management, USA
 • BA in Economics, Thammasat University, Thailand

ใบรับรองการฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 2007, Thai Institute of Directors 
 • Leading in Disruptive World (Innovation), Standford University, USA
 • Design Thinking, Standford University

ประสบการณ์การทำงาน

 • Board of Director and Audit Committee, Fortune Parts Industry Plc. (FPI)
 • Board of Director and Non-executive Director, JSP Property Plc. (JSP)
 • Board of Director and Risk Management Committee, Secondary Mortgage Corporation
 • Board of Director and Audit Committee, Organization’s Alcohol
 • Board of Director, Forest Industry Organization

อื่นๆ

 • Board of Director and Audit Committee, Fortune Parts Industry Plc. (FPI)
 • Board of Director and Non-executive Director, JSP Property Plc. (JSP)
 • Board of Director and Risk Management Committee, Secondary Mortgage Corporation
 • Board of Director and Audit Committee, Organization’s Alcohol
 • Board of Director, Forest Industry Organization

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

การศึกษา

 • Master of Science in Finance, Saint Louis University
 • Bachelor of Business Administration, Major in Finance, Chulalongkorn University

ใบรับรองการฝึกอบรม

 • Academy of Business Creativity # 6/2517, Sri Pratum University
 • Capital Market Leader Program # 25, Capital Market Academy
 • The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future # 12, Thailand Energy Academy

ประสบการณ์การทำงาน

 • Standard Chartered Bank (Thai) PCL
 • 2017 - Present MD & Head, Global Banking, Thailand
 • 2015 - 2017 MD & Head, Financial Markets, Thailand
 • 2012 - 2015 MD & Head, Corporates, Thailand
 • The Royal Bank of Scotland, Thailand
 • 2008 - 2012 Managing Director, Head of Coverage and Origination
 • 2005 - 2008 Group Head, Local Corporate and FI Clients
 • 2002 - 2004 Head, Telecom, Media, Technology, and Industrial sector
 • 1997 - 2001 Telecom, Media, and Technology sector

นายพสุ ลิปตพัลลภ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

การศึกษา

 • MSc in Real Estate Investment, Cass Business School, United Kingdom
 • BA Business Management (Finance), Second Class Honours , University of Westminster, United Kingdom

ใบรับรองการฝึกอบรม

 • CMA - GMS Class 1 (Capital Market Academy - Greater Mekong Subregion), Thailand
 • Academy of Business Creativity Class 5, Sripatum University, Thailand
 • Baker - Deloitte Merge & Acquisition Series, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2015 to Present - Executive Director at Proud Real Estate Co., Ltd., Thailand
 • 2015 to Present - Director at Elite Partners and Securities Co., Ltd., Thailand
 • 2013 to 2015 - Director, Finance Markets, Standard Chartered Bank Plc, Singapore
 • 2008 to 2013 - Vice President, Global Markets, The Royal Bank of Scotland Plc, Singapore & Hong Kong

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

การศึกษา

 • MSc (Distinction) in Management, London Business School, United Kingdom
 • BA (Hons) in Economics and Management, University of Oxford, United Kingdom

ใบรับรองการฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 138/2017, Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2019- Present Executive Director, Proud Real Estate PLC
 • 2013-2016 Executive Director, Proud Residence Co., Ltd.
 • - Park24 
 • 2012- Present Executive Director, Proud Group (previously known as Proud Real Estate Co., Ltd): 
 • - InterContinental Hua Hin Resort 
 • - Holiday Inn Vana Nava Hua Hin
 • - Vana Nava Water Jungle , Hua Hin  
 • 2010-2012 Business Analyst, McKinsey & Company Inc. Thailand