Proud Real Estate Public Company Limited

ร่วมงานกับพราว

ร่วมสร้างประสบการณ์ที่มากกว่า

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – mai) ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand – SET) เราใส่ใจในการสร้างสรรค์โครงการที่พักอาศัย ที่ยกระดับ “ ที่อยู่อาศัย” ให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตในภายใต้แนวความคิด “More than just living” อันเป็นการผสมผสาน ระหว่างการพักผ่อนและการบริการระดับรีสอร์ทที่จะทำให้ทุกวันของคุณ ได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและความหรูหราของชีวิตยุคใหม่

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน...

เพื่อยกระดับ “ ที่อยู่อาศัย

ให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิต

ตำแหน่งที่เปิดรับ

แผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

แผนกพัฒนาโครงการ

แผนกบริหารโครงการ

แผนกปฏิบัติการ

แผนกการตลาด

แผนกขาย

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกตรวจสอบภายใน

แผนกกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกทรัพยากรบุคคล

แผนกจัดซื้อและธุรการ