เกี่ยวกับพราว

ข้อมูลบริษัท

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – mai) ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand – SET) เราใส่ใจในการสร้างสรรค์โครงการ ที่พักอาศัย ที่ยกระดับ “ที่อยู่อาศัย” ให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตในภายใต้แนวความคิด “More than just living” อันเป็นการผสมผสาน ระหว่างการพักผ่อนและการบริการระดับรีสอร์ทที่จะทำให้ทุกวันของคุณ ได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและความหรูหราของชีวิตยุคใหม่

  • คณะกรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการบริหาร
  • ทีมผู้บริหาร

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

รองประธานกรรมการบริษัท

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

กรรมการบริษัท

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล

กรรมการบริษัท

นายพสุ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริษัท
KDan

นายแดน ศรมณี

กรรมการบริษัท

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายพสุ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริหาร

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

กรรมการบริหาร

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจันทร จันทราทิพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการ

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

นางสาวอโณทัย วรสุนทรารมณ์

ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

นายจิรวัฒน์ เกตุแสง

รองประธานกรรมการ แผนกการตลาดและการขาย
นางสาวนลินฉัตร์ บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
รองประธานกรรมการ แผนกการขาย

Live in Symmetry

สมดุลแห่งชีวิต​

ประวัติความเป็นมาของพราว
1989
30 March 1989
Established under the name of Pasuput Co.,Ltd.
1989
2002
4 November 2002
The company was converted into a public limited.
2002
2003
21 November 2003
Change the Company’s name to Focus Engineering and Construction Public Company Limited
2003
2004
5 October 2004
listed in the Stock Exchange of Thailand
2004
2008
19 November 2008
Change the Company’s name to Focus Development and Construction Public Company Limited
2008
2011
4 November 2011
Focus on Saladaeng Condominium Project completed.
2011
2015
19 November 2015
Focus Ploenchit Condominium Project completed.
2015
2019
4 November 2019
Change the Company’s name to Proud Real Estate PLC
2019

วิสัยทัศน์

ชีวิตที่มากกว่า “More than just living”

เรามุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ “การใช้ชีวิต” ที่เป็นมากกว่า แค่ “การอยู่อาศัย”  และตอบโจทย์ทุกๆมิติของทุกวัน ด้วยความสมบูรณ์แบบ  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสภาพแวดล้อม รวมไปถึง ธรรมชาติ และชุมชน เพื่อที่จะก้าวข้าม “การใช้ชีวิต” ในแบบเดิมๆ และเสริมสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ท้าทายขอบเขตของการใช้ชีวิต “Challenge the boundary of living”

โครงการของเราต้องเป็นมากกว่าเพียงแค่ “บ้าน” หรือ “ที่อยู่อาศัย” แต่ต้องเป็น ”รูปแบบการใช้ชีวิต” ที่ทำให้ชีวิตของผู้คน และสังคมโดยรอบดียิ่งขึ้น  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะท้าทายจินตนาการ และก้าวข้ามขีดจำกัดของ “การใช้ชีวิต” ในรูปแบบปัจจุบัน ทุกๆโครงการของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ล้วนแล้วแต่มุ่งที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ในการใช้ชีวิต ที่มากกว่าเดิม ด้วยนวัตกรรมของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ  แต่ยังคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม